MK - 320

MK-320

Systém byl postaven na bázi řídícího jednodeskového počítače AMAP99 jako Slave a hlavního počítače standartu IBM PC sloužícího pro zadávání a kontrolu dat – jako Master. Základním operačním systémem byl již MS Windows, grafické rozhraní bylo programováno v prostředí Control Web, ovládací program pro PLC byl vytvořen v prostředí PSP3. Master byl spojen s řídícími počítači sériovou linkou RS 485.

  • Ovládací program pro PLC
  • Grafické prostředí