O firmě

Firma Redas se zabývá vývojem,výrobou a prodejem regulačních systémů(hardware+software) pro aplikaci především do sušáren řeziva. Automatický řídící systém dodáváme pod výrobním názvem MK-520G. Naším hlavním obchodním partnerem je firma Katres spol. s r.o., která má v našem dodavatelsko-odběratelském vztahu exkluzivitu pro řídící systémy(regulace) do následujících typů sušáren řeziva:

 • STANDARDNÍ SUŠÁRNY
 • NORDIC LINE
 • VYSOKOTEPLOTNÍ SUŠÁRNY
 • TUNELOVÉ SUŠÁRNY
 • PÁSOVÉ SUŠÁRNY

Produkty

Systém řízení sušícího procesu je postaven na jednodeskových počítačích PLC umístěných v rozvaděči propojených s ovládacím hlavním počítačem standardu IBM. Propojení je provedeno linkou RS 485 nebo pomocí lokální sítě. Do systému je možné zapojit 32 sušáren. Systém umožňuje tři způsoby regulace sušení.​ Sušící proces proces uvedených sušáren prošel dlouhým vývojem od MK-100 přes MK-20, MK-200G, MK-320G, MK-420G až po MK-520G.

MK - 100

MK - 200

MK - 320

MK - 420

MK - 520

AMOS

Regulace

Regulace probíhá ve dvou nezávislých smyčkách. V jedné smyčce je regulován průběh teploty, ve druhé pak průběh relativní vlhkosti vzduchu v sušící komoře. Pro zdárný průběh celého sušícího procesu je nutný bezporuchový chod všech částí regulace (měření, servopohonů, solenoidových ventilů, případně čerpadel v topném systému), jejichž funkčnost je nutné před každým spuštěním komory odzkoušet.

Řídící systémy

Kompletní regulační systém je tvořen následujícími prvky:

 • Elektrorozvaděčem
 • Čidly pro měření klimatu v komoře
 • Akčními členy ( servopohony, solenoidovými ventily)
 • Systémem měření vlhkosti dřeva
 • Vlastním řídícím jednodeskovým počítačem umístěným v rozvaděči
 • Ovládacím počítačem pracujícím v systému MS Windows

Prostředí

Grafické uživatelské prostředí splňuje následující požadavky na konfiguraci a případnou změnu sušícího procesu.

 • Intuitivní a jednoduché ovládání
 • Možnost vykonávání změn v reálném čase
 • Přehledné grafické znázornění sušícího procesu
 • Systémem měření vlhkosti dřeva
 • Jednoduchá komunikace se zařízeními
 • Konfigurace kroků pomocí nastavení parametrů
 • Možnost dálkového přístupu- kontrola a monitoring s využitím, jak chytrého telefonu, tak i PC

Kontakty

Adresa

REDAS s.r.o.
Obilná 586,
541 03 Trutnov 3,
Česká Republika
DIČ: CZ25940554
IČ: 25940554
Registrace: Krajský soud Hradec Králové, Oddíl C, Vložka 16295

Kontakt

Tel.: +420 499 810 187
Fax č.1.: +420 226 015 045
Fax č.2.: +420 499 816 134
e-mail: redas@redas.cz